Gaviscon Dual Action
ด้วย 2 กลไกการออกฤทธิ์

บรรเทาอาการ

แสบร้อนกลางอก จากโรคกรดไหลย้อน + อาหารไม่ย่อย จากกรดเกิน

กาวิสคอน ดูอัล แอคชั่น

รักษาอาการที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่กรดในกระเพาะไหลย้อนกลับขึ้นมาในหลอดอาหาร เช่น อาการกรดเรอเปรี้ยว (acid regurgitation), อาการแสบอก (Heartburn) และอาหารไม่ย่อย (indigestion) รวมทั้งอาการมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป (hyperacidity)

 • เมื่อรับประทาน ยาจะทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะอาหารอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นชั้นแพเจล ลอยตัวอยู่บนของเหลวในกระเพาะอาหาร ช่วยป้องกันภาวะกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเคลือบเนื้อเยื่อบริเวณหลอดอาหารด้วย
 • แคลเซียม คาร์บอเนต จะช่วยปรับสภาพกรดในกระเพาะอาหารให้เป็นกลาง ทำให้ลดอาการอาหารไม่ย่อย จากกรดเกินและอาการแสบร้อนบริเวณยอดอกได้อย่างรวดเร็ว ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มปริมาณโซเดียม ไบคาร์บอเนต ซึ่งมีคุณสมบัติในการปรับสภาพความเป็นกรดในกระเพาะอาหารให้เป็นกลาง
 • โซเดียม แอลจิเนต ในกาวิสคอน ดูอัล แอคชั่น
  สกัดมาจากสาหร่ายสีน้ำตาลในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย
 • กาวิสคอน ดูอัล แอคชั่น ผลิตโดย บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์
  (ประเทศอังกฤษ) จำกัด

กาวิสคอน ดูอัลแอคชั่น
ชนิดน้ำ รูปแบบซอง

 • ใน 10 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
  • โซเดียม อัลจิเนต 500 มิลลิกรัม
   โซเดียม ไบคาร์บอเนต 213 มิลลิกรัม และ
   แคลเซียม คาร์บอเนต 325 มิลลิกรัม
  • ขนาดรับประทาน:
   ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป
   ทานครั้งละ 10-20 มิลลิลิตร
   วันละ 4 เวลา หลังอาหารและก่อนนอน

กาวิสคอน ดูอัล
แอคชั่น
ชนิดน้ำ รูปแบบขวด

 • กาวิสคอน ดูอัล แอคชั่นชนิดน้ำ รูปแบบขวด
  • ใน 10 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
   โซเดียม อัลจิเนต 500 มิลลิกรัม
   โซเดียม ไบคาร์บอเนต 213 มิลลิกรัม และ
   แคลเซียม คาร์บอเนต 325 มิลลิกรัม
  • ขนาดรับประทาน:
   ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป
   ทานครั้งละ 10-20 มิลลิลิตร
   วันละ 4 เวลา หลังอาหารและก่อนนอน

กาวิสคอน ดูอัล
แอคชั่น ชนิดเม็ด

 • กาวิสคอน ดูอัล แอคชั่น ชนิดเม็ด
  • ใน 1 เม็ดประกอบด้วย
   โซเดียม อัลจิเนต 250 มิลลิกรัม
   โซเดียม ไบคาร์บอเนต 106.5 มิลลิกรัม และ
   แคลเซียม คาร์บอเนต 187.5 มิลลิกรัม
  • ขนาดรับประทาน:
   ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ครั้งละ 2-4 เม็ด
   หลังอาหารและก่อนนอน สูงสุดไม่เกิน 4 ครั้งต่อวัน เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน

ใบอนุญาตเลที่ ฆท.558 2564