กาวิสคอน
ซัสเพนชั่น รสมิ้นต์

บรรเทาอาการแสบร้อนกลางอก
ร่วมกับเรอเปรี้ยวเนื่องจากกรดไหลย้อน
ผลิตจากประเทศอังกฤษ

กาวิสคอน
ซัสเพนชั่น

ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อย เนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำ

  • ใน 10 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

โซเดียม แอลจิเนต 500 มิลลิกรัม

โซเดียม ไบคาร์บอเนต 267 มิลลิกรัม และ

แคลเซียม คาร์บอเนต 160 มิลลิกรัม

  • ขนาดรับประทาน:

ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ทานครั้งละ 10-20 มิลลิลิตร

วันละ 4 เวลา หลังอาหารและก่อนนอน

  • เป็นยาสามัญประจำบ้าน

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา