เสโนคอต ชนิดเม็ด
ยาระบายมะขามแขก

รักษาอาการท้องผูก Constipation
ช่วยให้กระบวนการขับถ่ายทุกวันของคุณราบรื่น

เสโนคอต ชนิดเม็ด
ยาระบายมะขามแขก

รักษาอาการท้องผูก (Constipation) เซนนา ยาระบายมะขามแขกแก้ท้องผูก ด้วยมะขามแขกจากธรรมชาติ

รักษาอาการท้องผูก

  • มีฤทธิ์เป็นยาระบาย ได้จากฝักเมล็ดของต้นมะขามแขก ออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นให้ลำไส้มีการเคลื่อนไหว
  • ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย ออกฤทธิ์ภายในเวลา 8-12 ชั่วโมง

เสโนคอต ชนิดเม็ด ยาระบายมะขามแขก

  • ใน 1 เม็ดประกอบด้วย

เซนนา ในรูปแบบมาตรฐาน

มีตัวยาเซนโนไซด์ทั้งหมด 7.5 มิลลิกรัม

(คำนวนในรูปแบบของเซนโนไซด์บี)

  • ขนาดรับประทาน

ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี:

2-4 เม็ด (รับประทานก่อนนอน)

เด็กอายุ 6-12 ปี:

เม็ด (รับประทานเวลาเช้า)

เด็กอายุ 2-6 ปี:

1/2-1 เม็ด (รับประทานเวลาเช้า)

  • ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้ยาระบายทุกชนิด เมื่อมีอาการปวดท้อง หรือคลื่นไส้อาเจียน

สตรีมีครรภ์ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา

  • ข้อห้ามใช้: ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาเซนนา